• GENEL BİLGİLER

             2011 yılında tescil edilen Vezirsuyu Tabiat Parkı, Samsun ilinin Vezirköprü ilçesinde yer almaktadır.

               Vezirsuyu Tabiat Parkı, Samsun il merkezine 131 km uzaklıkta olup, Vezirköprü ilçe merkezine ise  23 km uzaklıktadır.  Alana ulaşım asfalt yol ile sağlanmaktadır.

              Alan, ziyaretçilerin piknik, doğa yürüyüşü, bisiklet turu, fotoğraf çekimi, bitki ve yaban hayatı gözlemi gibi faaliyetlerin yapılmasına elverişlidir.

                Tabiat Parkı içinde günübirlik kullanıma yönelik yürüyüş yolları, mescit, çocuk oyun alanları, piknik masaları, kameriye, büfe, çeşme otopark yer almaktadır.

                 Vezirsuyu Tabiat Parkı içerisinde bitki örtüsü olarak Kızılçam, Sedir, Sahil Çamı ve Toros Sediri,  Akçakesme, Ardıç, Meşe, Süpürge Çalısı, Yabani Nar ve Zeytinden oluşan orman ekosistemiyle ziyaretçileri karşılamaktadır.

                  Tabiat Parkı, Altınkaya Barajı ve Şahinkaya Kanyonu’na yakınlığıyla mavi ve yeşilin buluştuğu eşsiz bir güzelliğe sahip olup, ziyaretçilerin vazgeçilmez noktalarından birisi haline gelmektedir.

   

 • FLORA BİLGİLERİ

  Tabiat Parkı alanındaki orman ekosistemi dominant olarak plantasyon halindeki kızılçam topluluklarından oluşmakta olup bazı yerlerde yer yer Sahil çamı (Pinus pinaster) ile karışım yapmakta, küçük bir alanda ise sedir plantasyonu bulunmaktadır. Bununla beraber bu vejetasyon yapısına zaman zaman meşe, gürgen veya maki elemanları da iştirak etmekte, orman altında gelişen diğer bazı ağaç ve çalı türleri arasında Arbutus andrachne (Sandal) ön plana çıkmaktadır. Bunu takiben, Phyllerea latifolia (Akçakesme), Pistacia terebinthus (Menengiç), Cistus creticus (Funda), Arbutus unedo (Kocayemiş), Quercus infectoria (Mazı meşesi), Ruscus aculeatus (Tavşan kirazı), Juniperus oxcycedrus (Adi ardıç), Rosa canina vb. türler yer almaktadır. Orman altındaki diğer otsu türlerden Astragalus sp., Dactylis glomerata, Galium sp., Hypericum sp., Pilosella sp., Sedum pallidum ve Verbascum sp. bulunmaktadır.

  Yapılan arazi çalışmaları ve literatür kaynaklarının taranması sonucunda 82 familya, 235 cins ve bu cinslere ait 315 takson tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 15’i Karadeniz Elementi (Hirkanya ve Öksin Elementleri dahil), 49’u Avrupa-Sibirya (Kafkasya Elementleri de dahil), 34’ü İran-Turan, 33’ü Akdeniz (Doğu Akdeniz elementleri dahil) fitocoğrafik bölgesine ait iken, 5 tanesi de kozmopolit olup dünya ölçeğinde yaygın dağılışa sahiptir. Geriye kalan 179 takson ise ya herhangi bir fitocoğrafik bölge içerisine dahil değildir veyahut da henüz dahil edilmediği için belirsiz statüdedir.

  Fabaceae 27, Asteraceae 20, Brassicaceae 20 takson ile en çok taksona sahip familyalar olmuştur. Bu familyaları Lamiaceae 19, Scrophulariaceae 17, Poaceae 16 ve Apiaceae 14, Rosaceae 11 ve Liliaceae 10 taksonla izlerken diğer familyalar 10’dan daha az sayıda takson içermektedir. 

  Saha ve çevresindeki doğal alanlarda Akdeniz bitki örtüsü (pesudomaki) yer almaktadır. Alanda ana bitki örtüsü plantasyon halindeki Kızılçam, Sahil Çamı ve Toros Sediri’nden oluşmaktadır. Sahanın içerisinde bulunduğu Vezirköprü İlçesi biyoçeşitlilik ve endemizm yönünden Karadeniz Bölgesi'nin en zengin yöreleri arasındadır.

 • FAUNA BİLGİLERİ

          Saha ve yakın çevresinde memelilerden yaban domuzu, tilki, sansar, sincap, karaca, kurt, tavşan ile kuşlardan kızıl şahin, atmaca, kartal, doğan, baykuş, keklik, sığırcık, serçe, gri balıkçıl, büyük akbalıkçıl, küçük akbalıkçıl ve bazı göçmen kuş türleri bulunmaktadır. Sürüngenlerden yılan, kaplumbağa ve kertenkele görülmüştür. Göl ekosisteminde sazan, levrek, yayın ve kefal vardır. Tabiat Parkı ekolojik sınırları içerisinde 4 iki yaşamlı, 9 sürüngen, 65 kuş, 19 memeli ve 4 balık türü olmak üzere toplam 101 omurgalı türün varlığı tespit edilmiştir.

   

 • KAYNAK DEĞERLER

  Tabiat Parkı kaynak değerleri; flora ve faunanın oluşturduğu biyolojik kaynaklarla birlikte; görsel peyzajıyla estetik kaynaklar, açık hava rekreasyonu potansiyeliyle rekreasyonel kaynaklar ve bulunduğu ilçenin tarihsel ve kültürel yapısı itibariyle kültürel kaynaklardır.

  Alanın ana kaynak değeri ormanın gölle oluşturduğu, başka bir ifade ile yeşil ile mavinin buluştuğu eşsiz peyzajdır.

 • KÜLTÜREL DEĞERLER

  Sahanın mülki olarak bağlı bulunduğu Vezirköprü İlçesinin MÖ. 5000 yıllarına dayanan tarihi geçmişi bulunmaktadır. Hititlerin kutsal kenti olduğuna inanılan Nerik sahaya yakın konumdadır. Çevrede çok sayıda Tümülüs ve Bizans kalıntıları bulunmaktadır. Vezirköprü ve köylerinde Sarıkız, İkikat, Eminem, Köroğlu Horon, Çil kız, İkiayak, Yelleme, Tamzara, Simsim, Karaoğlan, Dikhoron, Dörtayak ve Oduncular gibi halk oyunları oynanmaktadır. İlçenin kendine has yemeklerinden en ünlüsü, genellikle düğünlerde pişirilen keşkektir. Keşkek üzerine etli ve nohutlu yahni dökülerek yenir. İlçede katık (süzme yoğurt) la yapılan yemekler de meşhurdur. Bunlar; katık böreği, memecik, katıklı ekmek, katık sündürmesi vb.dir. Ayrıca Oymaağaç oğlak kebabı, orman kebabı, kuzu çevirmesi ve çeşitli hamur işleri de en belirgin yemeklerindendir. Kaz pilavı, tirit, kaz çevirmesi yine yöreye has yemeklerdendir. Haluçka, yaprak dolması, bazlanbaç, bişi, mıhlama, nünük, pıtpıt, kaypak, cimcik, çılbır ismi anılması gereken diğer yöresel yemeklerdendir. Yaygın olmamakla birlikte bazı köylerde yöresel kendine has kıyafetler giyilmektedir. Susuz, Sarıdibek, Alanşeyhi, Tahtaköprü köylerinde halen giyilen kırmızı-beyaz yün dokumalı, renkli boncuk süslemeli “taç” adı verilen baş giyimi görülmektedir. Bazı köylerde kuşak, çember, peşgir dolamaları tespit edilmiş olup tezgahları kuruludur.

          Kendine özgü yassı formuyla diğerlerinden ayrılan ve 33 değişik parçadan yapılan Vezirköprü Semaveri ilçede en başta gelen zanaattır. Bu zanaat haricinde ilçe merkezinde ve bazı köylerde halı, kilim ve bez dokumacılığı, bakır işlemeciliği, ağaç işlemeciliği, sac işlemeciliği, semercilik, urgancılık ve süpürgecilik gibi bazı el sanatları ya da zanaatlar gelişen teknolojiye rağmen az da olsa yapılmaktadır.

 • REKREASYON İMKANLARI

  Sahaya gelen ziyaretçiler öncelikli olarak piknik yapmak için gelmektedir. Piknik faaliyeti sürecinde doğa yürüyüşü, egzersizler, doğa fotoğrafı çekme, özellikle kuş türleri başta olmak üzere yaban hayatı gözlemleme, bitki gözlemleme, futbol, voleybol, basketbol, tenis gibi sporları yapma faaliyetinde bulunmaktadırlar. Saha ve yakın çevresinde amatör olta balıkçılığı oldukça yaygındır. Balık avının açık olduğu aylarda başta Samsun ve ilçeleri olmak üzere Sinop, Amasya, Çorum, Tokat ve özellikle Sakarya'dan gelen ziyaretçiler balık tutarak ve günaşırı kendi çadırlarında konaklayarak rekreasyon ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Bazı dernek ve kulüpler doğa gezileri düzenlemektedirler. Gölde gezi turları düzenlenmemesine rağmen bazı gruplar kendi imkanlarıyla tekne kiralayarak göl ve kanyonu gezmektedirler. Sahanın ekoturizm planı bulunmamaktadır.

           Sahada halihazırda futbol, voleybol, basketbol, tenis gibi normal sporlarla birlikte doğa yürüyüşü, kanyoning ve sportif olta balıkçılığı gibi doğa sporları gerçekleştirilmektedir.

            Alan piknik amaçlı günübirlik kullanım yanında kır evlerinde konaklama, karavan ve çadırda konaklama, spor yapma, doğa yürüyüşü, yaban hayatı gözlemi, flora gözlemleme, fotoğrafçılık, atlı yürüyüş, bisiklet gezisi, sportif olta balıkçılığı, yelken ve kano gibi su sporları, yüzme, su altı dalış, göl ve kanyon gezisi, doğa eğitimi, izcilik, oryantring, paintball ve buna benzer bir çok ekoturizm ve rekreasyon potansiyeline, ayrıca bu rekreatif faaliyetleri gerçekleştirecek ziyaretçi potansiyeline sahiptir.

HARITA
Giriş Saatleri00:00Cıkış Saatleri00:00
Bu parkı arkadaşlarınla
paylaşmak ister misin?
GİRİŞ ÜCRETLERİ
Şahıs4.5 TL İndirimli Şahıs2.5 TL Bisiklet4.5 TL Motosiklet9 TL Otomobil, kamyonet13 TL Minibüs40 TL Midibüs72 TL Otobüs121 TL Çadır yeri (günlük)46 TL Karavan yeri (günlük)61 TL
AKTİVİTELER
Olta Balıkçılığı Bisiklet Sporu Piknik Doğa Yürüyüşü Fotoğrafçılık Yaban Hayatı Gözlemciliği Çadırlı Kampçılık Tümünü Göster
AKTİVİTELER
Olta Balıkçılığı Bisiklet Sporu Piknik Doğa Yürüyüşü Fotoğrafçılık Yaban Hayatı Gözlemciliği Çadırlı Kampçılık Kuş Gözlemciliği Botanik Gezisi Karavanlı Kampçılık Dağ Bisikleti Doğa Temalı Şenlikler Doğa Turizmi Ekolojik Turlar Basketbol Voleybol Tenis Gastronomi Manzara Seyiri Günübirlik kullanım Doğa Resmi Aktivitesi Dağcılık Kayak Yayla Turizmi Oryantiring Yamaç Paraşütü Kaya Tırmanışı Mağara Araştırma Yüzme Atlı Yürüyüş Rafting Kanyoning Kano Sporu Yön Bulma Kültür Turizmi Deniz Turizmi Konaklama Trenle Göl Turu Paintball ATV Safari Atla Göl Turu Deve Gezintisi Doğa Sporları İp parkuru ve Pentantlon Okçuluk Av Turizmı Uçurtma Festivali Fırın Teleferik Resim Çizim Aktivitesi Mavi Gölde Yüzme Bilimsel Tur Tabiat Eğitimi Köy Pazarı
NELER VAR?
Çeşme Otopark Alanı Büfe WC Mescit Çocuk Oyun Alanı Spor Sahası Tümünü Göster
NELER VAR?
Çeşme Otopark Alanı Büfe WC Mescit Çocuk Oyun Alanı Spor Sahası Koşu Parkuru Seyir Terası Gezi Rotası Yürüyüş Yolu Kameriyeler Güvenlik Noktaları Göl Bekçi Evi Kır Lokantası Basketbol Sahası Voleybol Sahası Futbol sahası İskele Oyun alanı Giriş Kontrol Noktası Kamelya Bulaşık Yıkama Yeri Piknik Masası Spor Destek Üniteleri Telesiyej Telefirik Şelale Etkinlik Alanı Konaklama Tesisi İdare ve Ziyaretçi Merkezi Piknik Alanları Tarihi Yapı Gölet Dere Su Bendi Su Kemeri Kır Evi Yüzme Havuzu Çay Bahçesi Sahil Plaj Su Sporu Parkuru Kamp Alanı Su Pınarı Orman Yolları Seyir Kulesi Yangın Kulesi Kuş Gözetleme Kulesi Yaban Hayatı Koruma Alanı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu Kayak Pisti Tırmanma Parkuru Soyunma Kabini ve Duşlar Rehabilitasyon Merkezi Sosyal Tesisler Konferans Salonu Yöresel Ürün Satış Noktaları Bisiklet Yolu Seyir Noktası Orman Köşkü Şehitlik Anıt Ağaç Noktaları Yağmur Barınağı İdari Hizmet Binası Lokanta Mağara NELER VAR? Milli Park Giriş Kapısı Su Deposu Akarsu Köprüsü Ağaç Türü Gen Koruma Bölgesi Konuk Evi Tanıtım Ziyaretçi Merkezi Depo Kır Kahvesi Basketbol Sahası Tematik Bahçeler Gözetleme Kulesi İzci Kampı Hizmet evı Doğa Okulu İşçi Barakası Pergola Kır Gazinosu Havuz Fitness Grubu Tel İhata Rüzgar Enerji Santrali İbadethane Soyunma Kabini Barbekü Kıl Çadırı Sezonluk Lunapark Daire ve Ziyaretçi Merkezi Yönetim Merkezi Ahşap Köprüler Anfi tiyatro Sıhhi tesis Doğa Sporları Alanı Kuş Gözlem Evi Sunum Merkezi Hayvanat Bahçesi Geçici Hayvan Bakım Evi Çocuk Bakım Evi Dondurma ve Gözleme Reyonu Hediyelik Eşya Reyonu Kafe İşletmeciliği Çadır Parkur Cami Bungalow Su Terfi Deposu Fosseptik Çürütme Deposu Kapalı Piknik Masası Çöp Konteynerları Elektrik, Su, Kanalizasyon Altyapı Çalışmaları İdari –Ziyaretçi Tanıtım Merkezi Mini Çim Futbol Sahası Seyir Terasları Doğa müzesi Vali Konağı Mutfak Turgut Özal Tabiat Parkı POI
Dilek, görüş ve şikayetlerinizi
bizimle paylaşın.
Şimdi Başla
ANKET
Anket bulunmamaktadır.